Prawo pracy

Wyjątkowo często zdarza się tak, że nawet nie zastanawiamy się nad znaczeniem pewnych słów, terminów i definicji, z którymi stykamy się na co dzień. Jednym z takich określeń jest prawo pracy – wiemy o jego istnieniu, wiemy czego mniej więcej dotyczy, ale tak naprawdę wiele osób miałoby trudności z dokładniejszym zdefiniowaniem tego pojęcia. Czego dotyczy, co normuje i gdzie znajdziemy najważniejsze informacje na temat prawa pracy?

Już na początku warto wspomnieć o tym, że jest to pojęcie bardzo szerokie, a przy tym rozmieszczone w wielu różnych dokumentach. Chociaż mogłoby się wydawać, że ta dziedzina prawa powinna być normowana przez Kodeks Pracy, to jest to tylko i wyłącznie jedna, niewielka część tego zagadnienia. W praktyce zaś okazuje się, że polskie prawo pracy rozmieszczone jest w wielu przeróżnych dokumentach, ustawach i rozporządzeniach, zarówno krajowych, jak również międzynarodowych. Nawet w samym Kodeksie Pracy znajdziemy zapiski, według których pod pojęciem prawa pracy rozumie się przepisy samego kodeksu, a także innych aktów wykonawczych, dotyczących praw i obowiązków pracowników, pracodawców itp.

Pod względem hierarchii, prawo pracy nie różni się niczym od innych gałęzi prawa – najważniejszym dokumentem wśród wszystkich jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, później ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, a na aktach prawa miejscowego kończąc. Oczywiście, w przypadku prawa pracy przez akty prawa miejscowego należy rozumieć raczej dokumenty dotyczące poszczególnych zakładów, czyli np. regulaminy oraz umowy o pracę.

Z całą pewnością warto dobrze poznać prawo pracy, chociażby jego najbardziej podstawowe zasady, które znajdują się w Kodeksie Pracy. Zawarte tam informacje mogą okazać się niezmiernie przydatne zarówno przy poszukiwaniu zatrudnienia, jak również w sytuacji, gdy będziemy musieli zmuszeni walczyć o swoje z pracownikiem lub pracodawcą.