Czy prokuratora obowiązuje tajemnica?

Jednym z najbardziej podstawowych obowiązków  każdego radcy prawnego i adwokata jest zachowywanie dla siebie powierzanych im przez klientów informacji. Obowiązek ten jest dyktowany nie tylko moralnością, ale również faktycznymi przepisami prawnymi. Wbrew pozorom, nie dotyczy on tylko i wyłącznie prawników, ale również prokuratorów.

Temat ten podejmuje artykuł 48 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze. Według zawartych tam informacji, każdy prokurator jest zobowiązany do zachowania w sekrecie wszystkich okoliczności sprawy, o których dowiedział się w trakcie postępowania przygotowawczego poza samym przebiegiem rozprawy sądowej, ze względu na swoje stanowisko. Co więcej, nawet po ustaniu stosunku służbowego, np. gdy prokurator zostaje wydalony ze służby lub rezygnuje z własnej woli tajemnica służbowa nadal obowiązuje. Chociaż mogłoby się wydawać, że tajemnica prokuratorska powinna więc trwać do końca życia, to istnieje jeden wyjątek od reguły, przez co nie można mówić o bezwzględnym charakterze tego przepisu. Prokurator może zostać zwolniony z obowiązku dotrzymywania tajemnicy przez Prokuratora Generalnego w sytuacji, gdy jej dalsze nieujawnianie mogłoby zagrozić dobru Państwa lub ważnemu interesowi prywatnemu. Problemem jest jednak zdefiniowanie „dobra Państwa” i „ważnego interesu prywatnego”, gdyż w każdej sprawie może być to co innego.

Informacjami, które przede wszystkim powinny być chronione przed ujawnieniem są dane dotyczące osób podejrzanych i oskarżonych. Mowa o tych najbardziej podstawowych informacjach, takich jak imię i nazwisko, adres, miejsce zatrudnienia itd. Wyjawienie tajemnicy wiąże się więc z bardzo poważnymi konsekwencjami – nie tylko dyscyplinarnymi, ale również o charakterze cywilnoprawnym, gdyż mogą naruszać dobra osobiste konkretnych osób. Oprócz tego, chronione powinny być nie tylko informacje, które otrzymało się bezpośrednio podczas przebiegu sprawy, ale także te, które wynikają z niej pośrednio i uzyskane zostały w inny sposób.