Co zrobić, gdy pracodawca jest niewypłacalny?

W dzisiejszych czasach bezrobocie jest sporym problemem. Setki ludzi borykają się z trudnościami przy poszukiwaniu pracy. Wbrew pozorom nie dotyczy to jedynie osób starszych lub nie posiadających odpowiedniego wykształcenia bądź doświadczenia i także wielu młodych ludzi nie może znaleźć pracy, która oprócz pieniędzy przyniesie nam satysfakcję i poczucie zawodowego spełnienia. Nic więc dziwnego, że gdy tylko uda nam się znaleźć zatrudnienie na przyzwoitym stanowisku, to wydaje nam się, że najgorsze za nami, a teraz może być tylko lepiej. Niestety, życie czasami potrafi bardzo brutalnie zweryfikować nasze oczekiwania.

Jedną z najbardziej nieprzyjemnych sytuacji jest ogłoszenie przez zatrudniającą nas firmę niewypłacalności. Taki scenariusz większości pracowników kojarzy się z utratą jakichkolwiek szans na otrzymanie wypłaty. Okazuje się jednak, że jeszcze nie wszystko stracone, o ile oczywiście znamy przysługujące nam prawa. O interesy osób zatrudnionych dba Ustawa o Ochronie Roszczeń Pracowniczych, dzięki czemu w pewnych sytuacjach możemy odzyskać należne nam wynagrodzenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Aby jednak mieć na to możliwość musi istnieć ku temu przesłanki. Tą najważniejszą jest ogłoszenie przez naszego pracodawcę niewypłacalności, np. w przypadku, gdy sąd upadłościowy wydaje postanowienie o upadłości, obejmującej likwidację majątku. Inną sytuacją zwiększającą nasze szanse na uzyskanie zaległych świadczeń jest zaprzestanie działalności przez pracodawcę na okres dłuższy niż dwa miesiące.

O wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą ubiegać się cztery grupy osób – aktualni i byli pracownicy zatrudnieni w niewypłacalnym zakładzie, a także członkowie rodzin pracowników, którzy ponieśli śmierć lub są uprawnienie do otrzymywania renty rodzinnej. Przepisy Ustawy o Ochronie Roszczeń Pracowniczych nie stosuje się natomiast w przypadku małżonka i członków rodziny pracodawcy.